Fleet 4 Network
Strefa moja flota

 

O firmie

4FLEET Spółka Akcyjna
ul. Kazimierza Wielkiego 19-23
50-077 Wrocław
NIP 8971857517
REGON 380849525
Zarejestrowana w rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000741618, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy.
Wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 zł


Komunikat dotyczący dematerializacji akcji:

Wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1789) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa na mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r. Złożenie akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Więcej informacji w sprawie dematerializacji można uzyskać w siedzibie spółki u Pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami:

Agnieszka Ostrowska
ul. Kazimierza Wielkiego 19-23
50-077 Wrocław
12 306 70 16
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:


Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki 4FLEET S.A w dniu 25.09.2020

Zarząd 4FLEET S.A zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 25.09.2020 o godz. 15:00, które odbędzie się w siedzibie spółki CCCORP S.A ul. Kazimierza Wielkiego 19-23 we Wrocławiu.

Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 4FLEET S.A w dniu 25.09.2020

  • Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  • Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
  • Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.